Ons glo Christus wil hê Sy kerk moet groei!

WELKOM BY ONS!

Ons verwelkom enige terugvoer wat ons webblad kan verbeter.

Ons onderskryf vyf beginsels van die Reformasie

Aan God alleen die eer ~ Soli Deo Gloria
Deur Christus alleen ~ Solo Christo
Slegs deur genade ~ Sola Gratia
Slegs die Skrif ~ Sola Scriptura
Slegs deur geloof ~ Sola Fide

Ons is baie opgewonde dat jy ons besoek. Mag jou besoek verrykend wees en ons sien uit na jou volgende besoeke. Vertel asb vir jou medelidmate en vriende van ons webblad en moedig hulle aan om ons ook te besoek en van ons dienste gebruik te maak. Ons verwelkom enige terugvoer wat ons webblad kan verbeter.

Word vandag 'n lidmaat

Kontak onsHelp ons

DATUMS OM TE ONTHOU:

BELYDENIS

Nagmaalete :        26 Februarie 2017

Sustersaamtrek:       11 Maart 2017

Wegneemete     31 Maart 2017  

ONS LIEFDE REIK UIT:

Enige bydraes wat u wil maak aan die diakonie vir kospakkies, die kinderhuise, of enige ander diakonale instansie, kan in die diakonie se bankrekening inbetaal word.

ONS PREKE:

No series found.

Jou mond die ekstraal van jou hart

September 10, 2017

Bible Text: Mattheus 15:18 |

 

Die bruilof waarna jy baie moet uitsien

September 3, 2017

Bible Text: Teks: Openbaring 19:6-9 |

 

 

Ek glo vas in God, die Vader, wat almagtig, wys en goed, aarde en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed.

Deur Hom leef, beweeg en is ek, Hy beskik, bestuur my lot; dít vertrou ek aan sy leiding as my Vader en my God.

Ek glo vas in Jesus Christus, eengebore Seun van God, deur wie alles is geskape, Woord by God en self ook God. Ek vereer Hom soos die

Vader, buig my dankbaar voor Hom neer, wat my vrygekoop, verlos het Hom erken ek as my Heer.

Ek glo Jesus, wat ontvang is deur die werking van die Gees, word hier deur die maagd Maria, waarlik mens van bloed en vlees.

Onder Pontius Pilatus het Hy smart en pyn gely; is gekruisig en begrawe só maak Hy van sonde vry.

Op die derde dag het Jesus uit die dood uit opgestaan, deur sy sterwe en

sy lewe dood en graf en hel verslaan. Na die hoogste hemel het Hy tot die Vader opgevaar; aan Gods regterhand in ere, voer Hy heerskappy van daar.

Ek glo dat Hy op die wolke, Hy, die Menseseun, wéér kom. Al die lewendes en dooies, elke knie sal buig voor Hom.

Hy beoordeel al ons werke so beslis Hy ook my lot. Maar dit troos my: Hy, die regter, het my skuld betaal by God.

Ek glo met my hele wese in die Heil’ge Gees as Heer, wat sy kerk met al sy lede troos en deur die Woord regeer. Hy skenk my sy krag en leiding dat ek hier die goeie stryd in sy Naam begin en eindig met geloofsblymoedigheid.

Ek glo God se kerk is heilig, Christelik en algemeen; in geloof en hoop en liefde aan Hom toegewy soos één. Hy is Hoof en ons die lede wat Hy roep, versterk, bewaar. Hartlik deel, met dank en vreugde, ons sy gawes met mekaar.

Ek glo aan die skuldvergewing deur ons Here se midd’laarsbloed; in my eie werk en waarde is geen rus vir my gemoed. Dit is alles net genade dat ek nie verlore gaan; ja, my Vader, ja, ek weet dít: U neem my in Christus aan.

Ek glo ook dat hierdie liggaam wat tot stof en as vergaan, op die laaste van die dae weer verheerlik op sal staan; dan onsterflik, onverganklik, ken dit geen verderfenis!

Mag die vrede van Jesus se opstanding jou ‘n Geesvervulde draer van die blye boodskap maak.