September 3, 2017

Die bruilof waarna jy baie moet uitsien

Preacher:
Passage: Teks: Openbaring 19:6-9

Teks: Openbaring 19:6-9

Votum

Seën

Lied 449:1,2,3

Psalm 105:1,2,24

Psalm 150:1,2,3

Belydenis

Skrifb 14-2

Wet

Psalm 68:9

Gebed

Lees: Openbaring 19:1-10

Kinderboodskap

Psalm 146:1 en 8

Woordbediening

Stilgebed / Gebed

Skrifb 2-14v2,3

Seën

 

Geliefde broeder en suster;

Sit 'n verloofring aan ''n gelowige meisie se vinger en jy sien hoe straal sy van vreugde.

Sy weet seker dat die verlowing  haar bind aan 'n gelowige man wat vir haar baie lief is en sy sien met groot verlange uit na die huwelik en bruilofsfees wat sal plaasvind.

Haar vreugde is so groot dat sy nie omgee om te wag vir daardie dag nie en met groot vreugde maak sy haar bruidskleed vir daardie dag gereed.

En op die dag van die huwelik spandeer sy voor die tyd baie ure aan haarself en die aantrek van haar bruidskleed,  want sy wil op haar mooiste lyk vir haar bruidegom.

Wanneer die bruilofsfees gereed gemaak is,  is die tyd daar om by haar bruidegom aan te sluit en vir altyd bymekaar te wees.

Daaroor gaan die huweliksfees -  oor die vreugde van die bymekaar wees vir altyd van bruid en bruidegom.

Daar is jubelende blydskap saam met die bruidegom en sy vrou.

Jesus is jou bruidegom en Hy het Homself aan jou verbind,  nie met 'n ring nie, maar met sy bloed wat as 'n offer vir al jou sondes gebring is.

Jou band met Hom moet jou baie bly en vol vreugde maak,  want jy weet nou reeds verseker jy het 'n bruidegom wat jou selfopofferend baie lief het.

Hy gee vir jou om en gee sy Gees in jou hart as die sekerheid dat Hy vir jou die heel grootste en blymoedigste bruilofsmaaltyd ooit gereed maak.

Die dag wat daardie huweliksfees gereed is, is ook die dag wat Hy en jy en almal wat saam met jou sy bruid is (die kerk) vir ewig bymekaar sal wees.

Die grootste halleluja’s sal opstyg as Jesus sy bruid (ons as sy kerk) vir altyd in heerlikheid by Hom neem.

 

MAAK JOU GEREED VIR DIE GROOTSTE BRUILOFSMAALTYD OOIT!

 

Die Bybel hou daarvan om ons vir ons verhouding met God en ons Here Jesus Christus uit te beeld met 'n huwelik en bruilofsfees.

In die Ou Testament het God vir Israel laat verstaan dat Hy vir hulle soos 'n “man” is. (Jes 54:5)

Die het die profeet Hosea Israel gewaarsku om nie deur lief te word vir die wêreld  hulle band met God te verbreek nie,  want dan is hulle maar net soos 'n onsedelike vrou wat ontrou is aan haar man.

In die Nuwe Testament vertel Jesus 'n gelykenis die bruilofsfees wat 'n koning vir sy seun reggemaak het. (Matt 22:2)

Paulus pas die huweliksverhouding toe op die verhouding tussen Christus en ons as sy kerk. (Ef 5:32)

En dit is presies wat Jesus in Openbaringe doen as Hy ons as sy bruid laat uitsien na die Bruilofsmaal van die Lam.

Ons is sy bruid (sy vrou) en Hy is ons Bruidegom wat ons oproep om ons met blydskap gereed te maak vir die bruilof van die Lam.

Die bruilofsfees word die “bruilof van die Lam” genoem omdat dit wys op watter groot bruidskat Jesus vir ons betaal het.

'n Joodse huwelik tussen man en vrou het met 'n verlowing begin en dan het die ouers die prys vasgestel wat die bruidegom vir sy bruid aan hulle moes betaal – dit is die “bruidskat” genoem.

As die bruidskat betaal is het die bruidegom die beste huweliksfees wat hy kan bekostig gereed gemaak om met blydskap sy vrou by hom te neem.

Wanneer die bruilofsfees gereed gemaak is het hy sy vrou by haar ouerhuis gaan haal en dan almal saam laat feesvier oor die blye saam wees van man en vrou vir altyd.

Jesus het Hom reeds aan jou verloof deur die bruidskat te betaal.

Sy bruidskat was 'n offer vir die sondes van sy bruid,  ons as sy kerk.

In die Ou Testament is daar 'n lam geoffer in die plek van die sondaar,  want die bloed van die lam moes beeld wees van die versoening van sondaar met God en die ontvang van God se vergifnis.

Jesus is die Lam waarheen al die offers heengewys het en so wys Johannes die doper na Jesus en getuig:  “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! (Joh 1:29).

Jesus het met sy bloed vir jou as sondaar volkome versoening gedoen vir al jou sondes.

Hy het in jou plek die volle betaling gedoen vir jou sondeskuld en jou so gekoop om vir altyd Syne te wees.

Jy behoort aan ons Here, Jesus Christus en is sy bruid wat Hy selfopofferend baie lief het.

Saam met mekaar sit ons in hierdie kerkgebou,  want ons is ook saam met mekaar die kerk van Christus,  die bruid van ons Here wat ons gekoop het met sy bloed.

Saam met mekaar verbly ons ons in die Here ons Bruidegom wat ons vooruit gegaan het om die ewige bruilofsmaal vir ons voor te berei.

Hy wat uit die dood uit opgestaan het, sit nou aan die regterhand van die Vader en wanneer die ewige bruilofsmaal gereed is,  kom Jesus terug om ons te kom haal om vir ewig by Hom te wees.

Daarna sien ons verlangend uit!

Tot Jesus weerkom sing ons nog elke Sondag ons lofliedere tot eer van God oor ons verlossing in Jesus Christus.

En tog klink ons lofsang maar gering teenoor die geraas van die wêreld daar buite.

Ons lof  verdwyn (menslik gesproke) in die wêreld en word oordonder deur die geraas van motors en die klank mense wat in die winkelsentrums van ons land koop en verkoop en eet en drink.

Na al die harde werk van die week het die wêreld elke naweek groot pret en plesier met mekaar en hoor jy die gedruis van duisende wat lag oor die dag van môre.

Die gedruis van die stad het ‘n naam: Die Bybel noem haar “Babel”, die sedelose vrou.

Die vrou,  die stad Babel se vreugde is om mense van God hulle Skepper en Maker af weg te trek.

Hoe verder weg van God af weg hoe beter vir hierdie sedelose vrou Babel.

Sy vermaak hulle, hou hulle besig en laat mense van hulle trou en hulle band met God vergeet.

Maar sy maak ook die wêreld vol slegte mense wat maak dat ons van bedrog,  uitbuiting, geldwassery, omkopery, diefstal en selfs moord en oorlog hoor.

Ons nuus media is vol van berigte oor die slegte dinge wat rondom ons gebeur,  want die sedelose Babel maak ook ons wêreld vol ongeregtigheid.

Maar prys die Here.

Daar is ‘n ander vrou,  haar naam is die kerk.

Dit is nou ons.

Die lofsange van die kerk klink oral in klein groepies op waar gelowiges saam kom,  maar swel uit tot 'n oorverdowende gedruis voor die troon van God.

Jesus rig ons oë in die midde van die wêreld weg van die onsedelike Babilon wat die wêreld verlei met sy pret en plesier sessies na Halleluja uitroepe wat opstyg voor die troon van God.

Vier halleluja uitroepe word gehoor.

Die eerste is die van 'n groot menigte in die hemel wat met 'n groot stem uitroep vir almal om die waarheid te hoor:  Halleluja,  die lof en die eer die heerlikheid behoort aan God.

Soos ‘n groot menigte wat oorverdowend vanuit die hart Halleluja sing:  Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God!

En ons op aarde eindig in reaksie daarop ons gebed “Die Onse Vader” met:  Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Mt 6:13).

Die tweede maal roep die selfde menigte in die hemel uit met 'n groot stem:  Halleluja! Haar rook (die stad of onsedelike vrou Babel) gaan op tot in alle ewigehid.

Die wêreld wat nou hoogmoedig en sonder God lekker lewe, lekker lag en lekker eet, wat voorspoedig koop en verkoop, huil omdat hulle “vrou”  Babel in rook opgaan.

Trane vir die wêreld,   want  die “sterre” van die stad Babel, sy beroemde mense is skielik mense wat voor God wegkruip.

Trane vir die wat lief was vir die voorspoed van die stad Babel, want die hele ekonomie het in duie gestort.

Trane vir die wat die gejaag van stad Babel geniet het, want daar is niks meer wat in hom rondry nie.

Sy verkeer het vir altyd gaan stilstaan.

En dan hoor ons die derde Halleluja en die halleluja kom van die ander vrou,  die kerk van God wat voor sy troon sal staan.

Hulle word verteenwoordig deur die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens en roep:  Amen, Halleluja!

Dit is waar en seker:  Almal God se diensknegte word op daardie dag geroep om die Here te prys.

Die trane van hulle oë is afgedroog,  want gelukkig is hulle wat nou huil,  want hulle sal lag van blydskap. (Luk 6:20)

Die laaste halleluja is oorverdowend hard soos die geraas van baie waters so oorverdowend  soos donderslae jou ore laat tuit.

Al God se mense, al sy diensknegte wat vir hom groot eerbied het,  klein en groot almal saam roep met 'n groot stem uit:  Halleluja! Want die Here God, die Almagtige is Koning!

Die blydskap en gejuig styg op tot eer van God, want die bruilof van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.

Hierdie Halleluja’s is die aanmoediging ons as bruid gereed te maak vir die jubelende blye dag van die bruilofmaal van die Lam.

Sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges."

Ons leef met uitsien na daardie blye dag in 'n wagtyd, maar tog nie 'n niksdoen tyd nie.

Met sekerheid van Jesus ons bruidegom se liefde vir ons en die vooruitsig na die wonderlike dag van ons bruilofsfees saam met Hom,  is ons besig om ons gereed te maak vir daardie wonderlike ontmoeting.

Vir ons gereed maak word beeld van 'n bruid gebruik wat haar met groot ywer en verwagting gereed maak vir haar bruidegom.

Haar trourok is die belangrikste vir daardie dag se ontmoeting en sy maak daardie bruidskleed met groot sorg gereed om op haar mooiste te lyk vir haar bruidegom.

Net so moet ons ywerig ons gereed maak om geestelik baie mooi te lyk vir ons bruidegom Jesus Christus.

Wat van hierdie gereedmaak treffend is, is dat jy self moet doen...  Jy moet self  jou bruidskleed geraak maak.

En tog word die bruilofskleed ook aan jou gegee, sonder dat jy iets doen, net uit genade.

“En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne”.

Ons kleed waarmee ons ons bruidegom eendag sal ontmoet,  het Hyself reeds vir ons verwerf toe Hy vir ons gesterf het aan die kruis en ons beklee het met sy geregtigheid.

Hy beklee elkeen wat opreg in Hom glo met sy gehoorsame lewe tot die kruisdood toe en met sy volledige betaling van ons sonde skuld voor God.

Beklee met Jesus se geregtigheid is ons voor God soos iemand wat volledig skoon gewas is en gereinig is van al ons sondes,  sodat ons voor Hom is asof ons nooit gesondig het nie.

Ons word daarom ook heiliges genoem,  want met 'n kleed sonder vlek of rimpel sal ons eendag voor God staan – volkome rein.

Jy is 'n regverdige in God se oë omdat Jesus volledig in jou plek gestaan het en jy besit reeds hierdie genade kleed waarmee jy jou bruidegom sal ontmoet.

Maar jy maak jou in die wagtyd ook soos 'n bruid gereed om jou bruidegom Jesus te ontmoet met dade van iemand wat reeds geregverdig is of gered is: “....want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges."

Jy beklee jou met dade van 'n regverdige,  van iemand wat weet watter groot genade dit is om die bruid van ons Here Jesus Christus te wees.

Omdat jy weet dat Jesus vir jou so baie lief het,  is jy ook so lief vir Hom dat jy in alles net wil doen wat Hy graag wil hê jy moet doen.

Jy vra altyd in jou hart:  Here wat wil U hê moet ek doen?   Hoe kan my lewe die beste in U diens staan om vir U mooi te lyk op die dag van die bruilofsfees?

Jou lewe het soos vir die Here,  soos vir jou Bruidgom geword.

Alles gaan nie meer om jouself nie, maar om dit wat jou Here bly sal maak.

Jy stel jou gawes in die diens van jou Bruidegom, Jesus in die gemeente en bedien jou mede broeders en susters met jou liefde vir Jesus wat jy in dade van omgee en saam werk sigbaar maak.

Wanneer jy werk toe gaan doen jy jou werk soos vir die Here en wanneer ontspan doen jy niks waarvoor jy jou voor jou bruidegom hoef te skaam nie.

In al jou verhoudings by die huis:  Tussen jou as man en vrou en tussen jou en jou kinders bepaal die liefde van Christus jou dade.

Ooral waar mense jou pad kruis dra jy die vrug van die Gees van jou Bruidgom in jou hart en hanteer jy mense met vriendelikheid, betroubaarheid, geduld en selfbeheersing.

Onthou maar wat daar geskrywe staan oor die dode wat in die Here sterwe:  “....en hulle werke volg met hulle." (Openb 14:13)

Hoor jy!  Jou geloofswerke volg saam met jou die ewige heerlikheid in en dit is die kleed waarmee jy Jesus jou Bruidegom sal ontmoet.

Jou dadekleed is ook genade kleed, want al is ons werke nog nie volmaak nie,  is dit gewas in die bloed van Christus om volledig skoon van alle sonde ryn en fyn blink linne te wees.

Daar word nog een ding aan Johannes gesê wat jy ter harte mag neem.

Hy moet dit vir jou oë om te lees en jou ore om te hoor neer skryf:  “Skryf – Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam.

Dis die waaragtige woorde van God wat jy saam mag neem huistoe:   Jy is baie gelukkig om 'n genooide te wees na die bruilofsmaal van die Lam.

Jou halleluja sal eendag deel wees van die groot gedruis van lof wat tot eer van God opklink.

Halleluja! Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam

het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak vir 'n ewige saam wees met Hom.

Amen.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *