September 10, 2017

Jou mond die ekstraal van jou hart

Preacher:
Passage: Mattheus 15:18

Teks: Mattheus 15:18

Jou mond die x straal van jou hart

Votum

Seën

Psalm 18(tt):1,8

Psalm 59:1,10

Psalm 84:1,2,6

Belydenis

Psalm 145:1,2,3,4

Wet

Psalm 25:2,5

Gebed

Lees: Mattheus 15:1-20

Kinderboodskap

Psalm 9:1,7

Woordbediening

Stilgebed / Gebed

 

Seën

 

Geliefde broeder en suster;

Wat binne jou liggaam gebeur kan mens nie met die blote oog raak sien nie.

As jy wil weet wat daar binne gebeur plaas hulle jou onder 'n x straal masjien of  hulle stuur 'n kamera in jou in en neem 'n foto van wat daar binne alles gebeur.

Nie almal kan die foto’s mooi lees en verstaan wat die foto vir jou duidelik maak van wat daar binne jou plaasvind nie.

Daarvoor het ons ’n dokter nodig wat deur sy opleiding medies goed kan sien en ’n diagnose kan maak van die foto wat geneem is.

Niemand kan regtig raaksien wat in ons hart gebeur nie – Net God kan alles duidelik sien wat in jou hart gebeur.

Tog laat Hy ons ’n x straal van ons hart sien en daardie foto van jou hart is die woorde wat uit jou mond kom.

Maar ook hierdie foto kan almal nie lees nie,  want jy het daarvoor ’n geestelike dokter nodig wat jou mooi kan laat raaksien wat sê die foto van jou woorde van jou hart.

Daardie dokter moet geestelik goed kan sien wat die foto van jou hart – die woorde van jou mond – regtig vir jou leer.

'n Geestelik blinde dokter sal nie raaksien wat jou woorde oor jou hart sê nie.

Jesus is die beste geestelike dokter wat die beste diagnose oor jou hart kan maak vanuit jou woorde en Hy leer jou om self met geestelike insig na jou eie x straal te kan kyk.

 

JOU WOORDE IS DIE X STRAAL VAN JOU HART

 

Die beste geestelike dokters van die Jode,  die Skrifgeleerdes en Fariseërs kom as afgevaardigdes na Jesus toe om iets teen Hom te kry.

Hulle wil iets by Jesus kry wat sal bewys dat Hy die volk mislei met die woorde uit sy mond en sy prediking dat die Koninkryk van God naby gekom het.

Jesus het immers verklaar dat God sy Vader is en dat Hy die beloofde Verlosser is wat die Vader gestuur het.

Hulle hoef ook nie eens ver te soek nie,  want Jesus het toegelaat dat sy dissipels sonder om hulle hande te was, kos te eet.

En die seremoniele hande was voor ete is iets wat hulle as Skrifgeleerdes en Fariseërs beslis aan mens geleer het as 'n moet in jou godsdiens.

Die wet van Moses het immers die priesters beveel om voor hulle offer hulle self ook uiterlik skoon te was en skoon aan te trek en hulle hande te was voor hulle die offers aan die Heilige God bring.

En nou het hulle hierdie seremoniele wet ook 'n wet vir die volk gemaak en die volk het hierdie seremonie aanvaar as goed en reg en onveranderlik vas.

Voor die Jode eet,  was hulle eers as 'n seremonie hulle hande net soos ons geleer het om te bid voordat ons eet.

Nou vra hulle vir Jesus waarom sy dissipels nie die seremoniele wet nakom en met ongewasde hande hulle kos eet.

As Jesus hulle vraag nie kan antwoord nie,  sal hulle 'n rede hê om as geestelike dokters van die volk die diagnose te maak dat Jesus nie die verwagte Messias is nie, want Hy leer sy dissipels verkeerd.

Maar Jesus is sien dwarsdeur hulle en verklaar dat hulle,  hulle self moet ondersoek, want hulle oortree met hulle seremoniele wette baie keer die wet van God wat baie meer is as 'n godsdienstige seremonie.

Hulle het 'n godsdienstige wet gemaak wat hulle “Korban” noem:  Die wet het bepaal dat jy 'n eed voor God kan maak dat jy 'n deel van jou besittings wat jy aan jou ouers verskuldig is vir hulle sorg,  nou aan God kan toewy.

Dan kan dit nie anders as om in die diens van al die dinge wat in die tempel plaasgevind het, gebruik word nie.

So behou hulle, hulle geld vir hulle eie wins,  want hulle kan dan daarmee skape koop vir die offerdiens wat hulle dan weer ten duurste aan die volk verkoop vir hulle offers wat hulle wil bring.

Jesus verklaar daarom:  Dan moet julle my antwoord waarom julle God se wet oortree – die vyfde gebod wat duidelik opdrag gee dat ons, ons ouers moet eer.

En nou eer hulle nie meer hulle ouers deur hulle te versorg wanneer hulle oud geword het nie, maar wy die geld vir tempel diens.

Hulle handeling lyk mooi om iets vir die tempel of vir God te wy, maar hulle  oortree daarmee eintlik 'n baie hoër wet, as die wet van “Korban” wat hulle self geskep het.

Hoe kry hulle dit reg om God se wet te oortree dat jy jou ouers moet eer ook deur vir hulle te sorg?

En dan maak Jesus as geestelike dokter sy diagnose:   Die Skrifgeleerdes en Fariseërs se harte is nie by God nie en Hy grond sy diagnose in wat Jesaja al lankal oor die Joodse leiers geprofeteer het:   Jes 29:13

Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.

Vir die volk wat hulle leer lyk dit of hulle woorde 'n baie mooi x straal van hulle verhouding met God gee.

As die volk na die foto van hulle woorde luister kry hulle die beeld van baie goedsdienstige mense wat mense leer hoe jou dade presies moet doen wat God van jou vra.

Die woorde uit hulle mond is lesse oor hoe jy God se wil moet doen sodat Hy tevrede met jou moet wees.

Hoe beter jy elke godsdienstige reel wat die Skrifgeleerdes jou leer nakom,  hoe nader sal jy aan God wees.

Maar Jesus kyk baie anders na hulle woorde,  want dis maar 'n valse beeld van hulle hart.

Mens het goeie geestelike insig nodig om die foto van hulle woorde reg te lees,  want met hulle hart praat onder mekaar 'n baie ander taal en gee 'n baie ander prentjie as wat hulle as wat hulle vir die volk voorhou.

Daardie gepraat onder mekaar toon baie duidelik dat hulle hart eintlik ver van God af is, want hulle eie belang en nie God beheer hulle lewe nie.

Daarom draai Jesus sy rug op die Skrifgeleerdes as geestelike dokters en draai Hom na die skare as die beste geestelike dokter wat die heel beste diagnoses kan maak.

Hy leer die skare om geestelik beter te kan kyk en baie dieper dinge raak te sien as om net na die mooi van 'n uiterlike seremoniele wet - soos hande was voor ete - te kyk.

Ja, dit is mooi en 'n goeie gewoonte om met skoon hande aan tafel te gaan aansit.

Ek glo elke ma sê baie keer vir haar kinders:  Gaan was jou hande voor jy aan tafel kom sit.

Maar skoon hande gee jou nie 'n skoon hart nie.

Jy kan met vuil hande eet en dit hoef nie jou verhouding met God aan te tas nie,  want wat jy eet al is dit vuil kom in 'n wonderlike liggaam wat dit na jou maag neem en alles wat nodig is uit die kos uithaal en dan die res wat vuil en onnodig is weer in die privaat na buite laat gaan.

Wat deur jou mond ingaan maak jou nie jou hart vuil nie en daarom Godsdienstig onrein nie.

Maar dit is baie anders met wat uit jou mond uitgaan,  want dit waaroor jy praat kom uit jou hart en waar die hart van vol is loop die mond van oor. Mat 12:34

Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart.

Al die slegte dinge soos moord, egbreuk, vuil  taal, hoogmoed, kwaadpraat van iemand, valse getuienis lewer oor iemand, laster en vloek,  kom vanuit 'n hart wat ver van God af leef.

Ons hart is die oorsprong van baie slegte gedagtes, woorde en dade en wat uit ons hart na buite toe uitkom, kan ons onrein maak,  want dit doen groot skade aan ons verhouding met die Heilige God wat volkome van sonde afgesonder is.

(As jy regtig sou luister na wat die Skrifgeleerdes en Fariseërs onder mekaar praat oor Jesus sou jy die waarheid van hulle hart leer ken -  hulle beplan moord op die Seun van God.)

Wat Jesus eintlik wil sê is dat ons hart baie belangriker is as alles!

Alles begin immers met ons hart en daarom hoor ons dit so duidelik as Jesus vir ons die wil van God saamvat:  ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Matt 22:37

Wat in jou hart aangaan is baie belangriker as al die mooi dinge wat mense van jou sien en jou hoor sê as jy by die kerk is of oor godsdiens praat.

Jou hart is baie belangriker as al die baie kere wat jy in die kerk gesit het of al die geld wat jy vir die kerk gegee het, of hoe mooi jy op Sondag vir die mense lyk.

Wat jy op Sondag sê en doen moet ooreenstem met wat jy op Maandag tot Saterdag sê en doen.

Jakobus verklaar: As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Jak 1:26

Daarom wil Jesus jou leer om die x straal van jou hart mooi te verstaan.

As jy werklik na al die woorde wat vanuit jou hart oor jou mond kom luister, dan kan jy nie anders as om ook voor God klein te word nie,  want dan sien jy die waarheid oor ons sondige aard.

Wanneer jy die x straal van jou woorde met geestelike insig bestudeer en jy kyk goed deur die bril van die Woord daarna,  dan kom jy agter dat ons nog baie sondig voor God staan.

Dan kan jy nooit wees soos die Fariseër wat Jesus in sy gelykenis teken wat bid en sê: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee ’n tiende van my hele inkomste.’ Lk 18:11

Maar dan sal jy ook soos die tollenaar doen: Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig.’ Lk 18:13

Met daardie belydenis kom jy by die beste geestelike geneesheer uit:  Ons Here Jesus Christus.

Hy help ons om by ons hart voor God te begin.

Wanneer ons, ons voor God klein maak en ons skuld voor Hom bely,  dan wil God ons aansien in die bloed van ons Here Jesus Christus.

Wanneer jy anders as die ongelowige Skrifgeleerdes en Fariseërs glo dat Jesus die Messias is, die Christus wat vir ons sondes volkome versoening kom doen het,  dan ontvang jy van God 'n nuwe hart.

'n Hart wat nie meer vir die sonde wil lewe nie, maar vir God wat jou in Jesus Christus verlos het om sy eie kind te wees.

Daarom wil ons na die Spreuke leerraar luister:   Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Pr 4:23

Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak en so met selfbeheersing te praat en te doen. 2 Co 10:5

Paulus leer ons dat die waak oor ons hart 'n daaglikse proses is:  Elke dag moet ons weer ons denke vernuwe en God wil ons daarmee help deur die werk van die Gees in ons lewe.

Hy wil dat ons elke dag die x straal van ons woorde voor ons sal plaas en met geestelike insig daarna sal kyk,  sodat ons daardie sondes wat ons uit ons woorde raaksien kan bely en met 'n skoon gewete soek om opnuut die Here te dien.

Dawid leer ons om daarvoor te bid:  Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Ps 51:12

Hy vra daarom ook dat God nie die Heilige Gees van Hom moet wegneem nie, maar deur sy Gees Hom sal help om opnuut die Here met 'n opregte hart te dien.

Bid vir die werk van die Heilige Gees in jou lewe sodat die woorde wat uit jou hart kom en uit jou mond kom,  met sout besprinkel is en gereinig is van alle selfsug of eersug. Kol 3:6

Die X straal van ons woorde moet al meer getuig dat ons 'n van harte lewe met God het.

Dat ons met ons hart glo:  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; Ro 10:9

Dat ons met ons hart ons Psalms sing: laat die Gees julle vervul, 19en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Eph 5:18

Dat ons van harte gehoorsaam aan die Here wil lewe: Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het.... nou slawe van God wat sy wil doen. Ro 6:17

Mag die woorde van ons mond en die gedagtes van ons hart altyd al meer en meer getuig dat ons naby die Here, ons God en ons Verlosser leef.

Amen

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *